Zoeken

Huishoudelijke hulp

Zelf Samen Gemeente
In 2015 is er veel in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO veranderd. De gemeente Barneveld heeft zich daarop voorbereid en nieuw beleid geformuleerd. “Zelf Samen Gemeente”. Daarmee wil de gemeente aangeven dat burgers eerst Zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en om problemen daarin op te lossen. Als dat niet lukt vindt de gemeente dat er mensen in de nabijheid, moeten worden gezocht, waarmee ze wellicht Samen problemen kunnen aanpakken. En dan, als dat ook niet gaat, is er de Gemeente waar burgers voor hulp kunnen aankloppen.

Algemene voorziening
De schoonmaakondersteuning (oud HH1) is een algemene voorziening geworden, waar iedereen die tot de doelgroep behoort, aanspraak op kan maken. Mensen hoeven niet eerst naar de gemeente om toestemming te verkrijgen. De aanbieder, HdS, kan het zelf met de burger regelen. Als men dus maar bij de doelgroep behoort.

De doelgroep zijn mensen die noodzakelijke huishoudelijke hulp nodig hebben, vanwege langdurige lichamelijke beperkingen maar nog wel de regie op hun huishouden kunnen voeren. Er wordt gekeken naar het adres en wie daar wonen. Als er op het adres iemand woont die wel de huishoudelijke taken kan uitvoeren, kan men er geen aanspraak op maken.

Vangnet voorziening
Er is ook een gemeentelijke vangnetvoorziening. Dat gaat woonondersteuning heten. Om hierop aanspraak te kunnen maken moet men contact opnemen met de gemeente. Men krijgt dan een gesprek om te bespreken of en wat er nodig is. Er volgt dan een beschikking waarin staat wat er wordt toegekend. Deze woonondersteuning is voor mensen die niet meer in staat zijn om eigen regie te voeren en die dat ook niet meer kunnen aanleren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met dementie. Degene die de woonondersteuning gaat uitvoeren, kan mensen dan meer bieden dan alleen schoonmaak.Tot de taken kunnen de volgende activiteiten behoren: het  ondersteunen bij de zelfzorg, boodschappen doen, voeding, post en administratie, klusjes en helpen met het beheer van het huishoudgeld. Dit alles afhankelijk van wat de client zelf nog kan en afhankelijk van hetgeen anderen in hun omgeving nog kunnen betekenen. 

Financieel
Over de huishoudelijke ondersteuning is een eigen bijdrage verschuldigd. Het vastgestelde abonnementstarief gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Door de geleidelijke overgang naar een nieuwe systematiek kunnen cliënten in de eerste maanden van 2020 te maken krijgen met een samenloop van facturen. Snel nadat de gegevens van de gemeente in het nieuwe ICT systeem van het CAK verwerkt zijn, ontvangen cliënten een beschikking en daarna een factuur over de eerste maand(en). Het streven van het CAK is, om alle cliënten uiterlijk eind maart de facturen over de eerste periode van 2020 te sturen. De totale hoogte van de facturen verandert niet. Cliënten die daar behoefte aan hebben, kunnen via het CAK gebruik maken van een (kosteloze) betalingsregeling. 

HdS Zorg biedt huishoudelijke hulp in Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek en De Glind.