Zoeken

Over HdS Zorg

HdS Zorg is een christelijke organisatie voor zorg, waar deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. In de gemeente Barneveld biedt HdS Zorg professionele thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging en huishoudelijke zorg. HdS Zorg vindt u in de gehele gemeente Barneveld: Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkverbroek en De Glind.

Over HdS Zorg

Geschiedenis

HdS Zorg draagt al ruim 60 jaar zorg voor professionele hulpverlening in de gemeente Barneveld. HdS Zorg is daarmee goed afgestemd op en geïntegreerd in de Barneveldse samenleving. De medewerkers van HdS Zorg staan garant voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

HdS Zorg is voortgekomen uit de Hervormde Diaconale Stichting, opgericht in november 1950 door de diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Barneveld. Het doel was: het organiseren van christelijke bejaarden- en gezinsverzorging. Al vrij snel werd ook de werksoort maatschappelijk werk toegevoegd. In 1999 werd de werknaam van deze stichting veranderd in HdS Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, in het algemeen afgekort met HdS. De HdS bleef zich ontwikkelen en het aanbod van diensten en producten werd uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2006 is ook de diaconie van de Hersteld Hervormde Kerk in de gemeente Barneveld vertegenwoordigd in het bestuur. Op 1 april 2008 is de HdS vanwege veranderende (financiële) regelgeving gefuseerd met Kruiswerk West-Veluwe en per december 2009 vervolgens met Icare. Alle afdelingen van de HdS zijn daarmee terecht gekomen in een grote thuiszorgorganisatie (Icare). Dat leidde tot een aanpassing van de werknaam in 2011 naar: HdS Zorg en HdS Hulpverlening. Daarna is HdS Hulpverlening verder gegaan onder de naam Elan en is HdS Zorg zelfstandig onderdeel in Icare gebleven. De kracht daarvan blijft dat HdS Zorg de Christelijke identiteit in Zorg kan blijven bieden terwijl daarnaast optimaal gebruik wordt gemaakt van de voordelen van de Icare moedermaatschappij. Kortom: op deze wijze kan HdS Zorg streven naar een gezond en sterk merk waarbij professie en identiteit optimaal samengaan ten behoeve van de zorgvragers.

Kwaliteit

HdS Zorg stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening. Al sinds 2000 is HdS Zorg HKZ/ISO gecertificeerd. Ook de waarderingen van Zorgkaart Nederland en de klantonderzoeken die regelmatig door bijv. de gemeente Barneveld worden uitgevoerd, geven aan dat de kwaliteit van zorg en huishoudelijke ondersteuning positief wordt gewaardeerd.

Ook interessant voor jou

Verhalen van de wijkverpleging

Verhalen van de wijkverpleging

"Ik vind het leuk om de zorg te coördineren en overstijgend te werken” vertelt een van onze wijkverpleegkundigen. Lees het hele verhaal.

Klanten aan het woord

Klanten aan het woord

Sommige klanten kunnen ons verrassen, doordat ze heel creatief zijn in het vinden van oplossingen.