Zoeken

Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en WMO

Voor de financiering van de zorg hebben we te maken met 3 wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Voor verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringsweg betaalt u geen eigen bijdrage. Het is onderdeel van het basis pakket van de zorgverzekering en is ook vrijgesteld van het eigen risico.

Als er sprake is van een vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg en de WMO, dan is wel een eigen bedrijge verschuldigd. De huishoudelijke hulp van HdS wordt betaald via de (gemeentelijke) WMO.
 

Huishoudelijke ondersteuning
Over de huishoudelijke ondersteuning die u ontvangt uit de algemene voorziening  is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt rechtstreeks door de aanbieder gefactureerd. Deze eigen bijdrage bedraagt € 110,- per vier weken, ongeacht het aantal uren wat is ingezet. U kunt in aanmerking komen voor korting. Dat is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u bijvoorbeeld alleen maar AOW dan betaalt u een bedrag van € 22,- per 4 weken ongeacht het aantal uren wat is geleverd. Wilt u voor korting in aanmerking komen dan kunt u het kortingsformulier invullen. De zorgcoordinator neemt dit formulier ook altijd mee naar het intakegesprek.

Voor de vangnetvoorziening( woonondersteuning en wooncaoching) dient u ook een eigen bijdrage te betalen, deze loopt via het CAK. M.i.v. 1 januari 2019 is deze eigen bijdrage vastgesteld op € 17,50 per periode van 4 weken, ongeacht het aantal uren.

Persoonsgebonden Budget

Als u in aanmerking komt voor wijkverpleging kunt u kiezen voor zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Als u kiest voor zorg in natura, krijgt u zorg via een zorginstelling zoals HdS Zorg. Deze zorginstelling regelt wanneer u zorg krijgt en van wie.

Met een PGB krijgt u een afgesproken hoeveelheid geld, waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. Dat kunt u doen bij een professionele thuiszorgorganisatie als HdS Zorg, maar ook bij bijvoorbeeld een buurvrouw die u helpt bij uw verzorging. Met een PGB regelt u meer zelf. Voor meer informatie over het inkopen van PGB zorg kunt u bellen met HdS Zorg.

Ook de Huishoudelijke ondersteuning is in te kopen via een PGB. Voor 2019 geldt hiervoor het tarief van € 28,82 per uur.