Zoeken

Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en WMO

Voor de financiering van de zorg hebben we te maken met 3 wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Voor verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringsweg betaalt u geen eigen bijdrage. Het is onderdeel van het basis pakket van de zorgverzekering en is ook vrijgesteld van het eigen risico.

Als er sprake is van een vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg en de WMO, dan is wel een eigen bijdrage verschuldigd. De huishoudelijke hulp van HdS wordt betaald via de (gemeentelijke) WMO.
 

Huishoudelijke ondersteuning
Over de huishoudelijke ondersteuning is een eigen bijdrage verschuldigd. Ieder jaar wordt het nieuwe vaste abonnementstarief vastgesteld ongeacht het aantal  uren hulp bij u thuis. Deze bijdrage wordt geind door het CAK.