Zoeken

Wat we doen

HdS Zorg biedt zorg aan mensen die dat nodig hebben en draagt zo bij aan de kwaliteit van hun leven. Onze vakkundige medewerkers geven u graag de ondersteuning die nodig is om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te kunnen blijven wonen, en zo zelfredzaam mogelijk te blijven.
Doordat HdS Zorg onderdeel is van Icare, kunnen we u zowel dag- als nachtzorg bieden en hebben we een breed aanbod aan thuiszorgdiensten en soorten huishoudelijke ondersteuning.
Daarnaast werken we samen met andere organisaties die in uw wijk actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo is altijd de passende hulp of zorg te organiseren.

Wat ons inspireert

HdS Zorg biedt, vanuit een protestants-christelijke levensvisie, professioneel zorg aan iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. Al onze medewerkers hebben een christelijke achtergrond. Met hun vakkundigheid geven zij invulling aan de Bijbelse opdracht om de naaste liefdevol te dienen.
De medewerkers van HdS Zorg zetten zich dagelijks in om de goede dingen van het leven voor onze cliënten bereikbaar te houden, en om hun een gevoel van blijvende verbondenheid met de samenleving te geven.
Wij zorgen en ondersteunen met liefde en respect, zijn betrouwbaar, betrokken en gedreven en altijd professioneel.

Onze identiteit en wat dat betekent voor ons dagelijks handelen, is vastgelegd in het identiteitsstatuut.