Zoeken

U heeft een klacht

De medewerkers van HdS Zorg doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren. Dit schema geeft u informatie en tips over hoe u uw klacht bespreekbaar kunt maken.

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over onvrijwillige zorg of opname op grond van de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang is bedoeld om klanten en bewoners te beschermen tegen de inzet van onvrijwillige zorgmaatregelen. Ondanks dat we hier zeer zorgvuldig mee omgaan, kan het zijn dat u het daar niet mee eens bent. U kunt dan contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon, die u ondersteunt bij al uw vragen en eventuele klachtenprocedure. De contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen vindt u hier

Onderstaand geven we u tips en informatie over hoe u uw klacht bespreekbaar kunt maken. Ook dit schema kan daarbij behulpzaam zijn.

1. Gebruik het gesprek

U zelf, of degene die u hebt gemachtigd, kan een klacht indienen. In veel gevallen is het mogelijk om uw onvrede weg te halen door een gesprek aan te vragen met de medewerker waar de klacht over gaat, of met de leidinggevende/teamcoach of manager. Zo’n gesprek kan vaak al veel en ook snel oplossen.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u de contactgegevens die u heeft gekregen gebruiken om contact te maken om uw klacht te bespreken, of u kunt het melden via deze link >>

2. De klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u uw onvrede niet met de direct betrokkene wilt bespreken. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze persoon is objectief en onafhankelijk en met hem/haar kunt u over uw klacht(en) praten.
De klachtenfunctionaris:

  • informeert klanten, medewerkers en derden over de klachtenregeling;
  • adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan;
  • helpt klanten en hun vertegenwoordigers met het oplossen van hun onvrede.

De klachtenfunctionaris richt zich op het bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft.

Contactgegevens Klachtenfunctionaris:
De heer W. Hulshof
Tel.: 06 – 30 40 64 02 (op werkdagen bereikbaar)
e-mail: info@dekwestie.nl

3. Klachtencommissie

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de geboden oplossing, of dat u uw klacht direct bij de klachtencommissie wilt neerleggen. In dat geval kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van Icare door een schriftelijke klacht of uw klacht via mail te sturen.

Stichting Icare
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 900
7940 KE MEPPEL
of via mail: klachtencommissie@espria.nl

Voor de volledige tekst van deze klachtenregeling, klik hier >>

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Alle informatie hierover vindt u op de website van de geschillencommissie. Klik hier om naar de website te gaan.