Zoeken

Van werk in uitvoerig naar de regie bij de cliënt

Gerdy van den Hudding, team huishoudelijke hulp

Ondersteunen
‘Ik werk sinds 2010 bij HdS, in de huishoudelijke hulp in Voorthuizen, ik geef schoonmaak- en woonondersteuning. Een paar jaar geleden is er het een en ander veranderd aan de organisatie en de invulling van het werk. De mensen in het netwerk van de cliënt kregen er ook een rol in. Dankzij een cursus sociale netwerkversterking heb ik mijn draai daarin nu goed gevonden.
Bij de intake wordt genoteerd wat de cliënt zelf kan, wat de familie of buren kunnen doen en wat er van mij wordt verwacht. Ik vul dan in wat mensen niet meer zelf kunnen en wat hun netwerk niet voor hen kan doen. Zo help ik eraan mee dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven. Hierdoor houden cliënten zelf de regie. Daarbij helpt de nivea-regel (niet invullen voor een ander): ik vraag altijd eerst wat de cliënt zelf graag wil dat ik die dag doe, en dat doe ik dan als eerste.

Bij mensen die woonondersteuning krijgen, doen we juist zo weinig mogelijk. Dat klinkt misschien gek, maar het betekent dat we mensen zó ondersteunen dat ze huishoudelijke taken, zoals de was aanzetten of koken, zelf kunnen doen. Een van mijn cliënten heeft bijvoorbeeld een ongezonde kooplust. Het helpt haar als ze overzicht heeft: Wat heb ik al en wat heb ik nog nodig? We duiken regelmatig samen de kast in om op te ruimen, zodat zij dat overzicht houdt. Laatst vertelde ze trots dat ze iets niet had gekocht.’

Signaleren
‘Doordat we als huishoudelijke ondersteuners vaak langdurig bij mensen betrokken zijn, vallen veranderingen in hun situatie ons op. Bijvoorbeeld als vergeetachtigheid verandert in een geheugenprobleem. We overleggen daarover dan met de mensen in hun netwerk. Als de cliënt ook al zorg krijgt van een zorgorganisatie, signaleren we het daar ook, meestal via de wijkverpleging – natuurlijk altijd nadat we daarvoor eerst toestemming hebben gevraagd aan de cliënt.’

Praten en verwijzen
‘Ik heb veel gesprekken met de mensen die ik ondersteun. Vaak luchten ze hun hart bij me, bijvoorbeeld als er een uitslag is van een onderzoek. Soms spreken we over het geloof, omdat ze weten dat ik ook gelovig ben. Ik ben echt veel meer dan een poetsrobot!
Verder hoort verwijzen nog bij mijn werk, naar het vrijwilligersnetwerk van Welzijn Barneveld bijvoorbeeld, of naar de diaconieën van de kerkelijke gemeenten. Zo worden cliënten gekoppeld aan iemand die ze naar het ziekenhuis brengt, een boodschapje voor ze doet of de tuin bijhoudt, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Van betekenis zijn
Ik vind het fijn te merken dat ik van betekenis ben voor cliënten. Laatst belde een mevrouw mij op, omdat ze nog niet terug was van een boodschap, toen ik naar mijn volgend adres vertrok. Ze wilde me nog even persoonlijk bedanken. “Ik had je nog geen gedag gezegd, tot ziens over twee weken!” Ook bijzonder: Als mensen zeggen dat ze blij zijn me weer te zien na een vakantie. Cliënten betekenen net zo veel voor mij, want het is toch fijn dat te horen?’