Zoeken

Privacy

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid, enzovoort) die voor het verlenen van zorg in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben de medewerkers van HdS Zorg een beroepsgeheim. Zij mogen nooit zonder uw toestemming gegevens over u doorgeven aan derden. U heeft het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen. U kunt deze gegevens inzien en ze laten wijzigen als ze niet juist zijn.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring en het privacybeleid.