zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


Geschiedenis

HdS Zorg is een christelijke organisatie voor Verpleging en Verzorging. Zij draagt al ruim 60 jaar zorg voor professionele hulpverlening in de gemeente Barneveld. HdS Zorg is daarmee goed afgestemd op en geïntegreerd in de Barneveldse samenleving. De medewerkers van HdS Zorg staan garant voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

HdS Zorg is voortgekomen uit de Hervormde Diaconale Stichting, opgericht in november 1950 door de diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Barneveld, waar later ook de diaconie van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld zich bij heeft aangesloten. Het doel was: het organiseren van christelijke bejaarden- en gezinsverzorging. Al vrij snel werd ook de werksoort maatschappelijk werk toegevoegd. In 1999 werd de werknaam van deze stichting veranderd in HdS Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, in het algemeen afgekort met HdS. De HdS bleef zich ontwikkelen en het aanbod van diensten en producten werd uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2006 zijn ook de diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk in de gemeente Barneveld en de Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek vertegenwoordigd in het bestuur. Op 1 april 2008 is de HdS vanwege veranderende (financiële) regelgeving gefuseerd met Kruiswerk West-Veluwe en per december 2009 vervolgens met Icare. Alle afdelingen van de HdS zijn daarmee terecht gekomen in een grote thuiszorgorganisatie (Icare). Dat leidde tot een aanpassing van de werknaam in 2011 naar: HdS Zorg en HdS Hulpverlening. 

Heden  
Per januari 2011 is HdS Hulpverlening afgesplitst van Icare. Dit om de specifieke werksoorten van HdS Hulpverlening optimaal te kunnen blijven inzetten. HdS Zorg is als zelfstandig onderdeel in Icare gebleven. De kracht daarvan is dat HdS Zorg de Christelijke identiteit in Zorg kan blijven bieden terwijl daarnaast optimaal gebruik wordt gemaakt van de voordelen van de Icare moedermaatschappij. Kortom: op deze wijze kan HdS Zorg streven naar een gezond en sterk merk waarbij professie en identiteit optimaal samengaan ten behoeve van de zorgvragers. 

Kwaliteit
HdS Zorg stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar zorgverlening. Om te laten zien dat dat meer is dan alleen goede voornemens, hebben we onze kwaliteit laten toetsen. HdS Zorg is al sinds 2000 HKZ / ISO gecertificeerd.