zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


Identiteitsgebonden zorg voor Barneveld.
Daar zijn we dankbaar voor.

Afbeelding: JOvereemP1060384voorweb

Aan het woord is de voorzitter van de Raad van Advies, de heer Jan Overeem uit Nijkerk. “Ik ben er trots op dat het is gelukt om voor Barneveld een zorgorganisatie te behouden, waarbij de Christelijke identiteit een herkenbare drijfveer is en wij als kerken betrokken kunnen blijven bij de zorg die aan mensen wordt verleend.

Onze betrokkenheid bij de HdS is voor ons als Raad van Advies heel belangrijk. We hebben als Raad van Advies de belangrijke taak om de identiteit te bewaken en we werken daar ook heel actief aan. Het is niet zo dat we ons met de dagelijkse leiding bemoeien, daar hebben we goede mensen voor benoemd, maar wel zijn we er voor elkaar op bijzondere momenten en bij bijzondere gebeurtenissen. De identiteitsavonden bijvoorbeeld, of de kerstbijeenkomsten voor de medewerkers. Daar zijn we ook bij aanwezig en het is heel fijn om met elkaar die momenten van meditatie en gebed te hebben en te ervaren wat je  persoonlijk geloof kan toevoegen in de zorg.

Daarnaast is de Raad van Advies ook gewoon heel concreet en praktisch bezig. Op het moment dat het duidelijk werd dat aanpassingen nodig waren, is het bestuur op zoek gegaan naar een passende samenwerking. Die hebben we gevonden in de vorm van Icare. Icare heeft die Christelijke identiteit niet, maar we hebben wel veel begrip en respect ervaren en krijgen alle ruimte om onze eigen identiteit te blijven voeren. We zien ook dat in de afgelopen periode door deze samenwerking met Icare het mogelijk is geworden om de zorg nog verder professioneel te maken. Professionele verpleging, zorg in de nachtelijke uren en zorg bij dementerende mensen bijvoorbeeld, zijn nieuwe ontwikkelingen die je kunt starten met de steun van een grotere organisatie die achter je staat.

Ook de komende ontwikkelingen in de zorg houden ons bezig en we bereiden ons er ook op voor dat wij als kerken weer meer betrokken zouden kunnen worden. Dan gaat het niet over financiële middelen, maar meer over de verbinding die we samen met de medewerkers van de HdS kunnen leggen tussen mensen die iets voor een naaste willen betekenen en mensen die een hulpvraag hebben. Dat is echt invulling geven aan onze gezamenlijke Bijbelse opdracht van het liefdevol dienen van de naaste.