zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


Die extra zorg die we kunnen bieden, die is heel bijzonder.

Afbeelding: InekevDijkP1060437voorweb

 

“Wat christelijke zorg precies inhoudt is moeilijk onder woorden te brengen. Het gaat erom wat de mensen die bij ons werken doen, wat ze voelen en wie ze zijn. Met iedereen die hier wil komen werken hebben we een gesprek over de drijfveer in hun leven en hoe het geloof in hun leven een rol speelt. De kracht van HdS Zorg zit in onze identiteit en sterke locale verankering met Barneveld. Onze mensen zijn die identiteit.

Dat HdS Zorg een nauwe band heeft met de Barneveldse kerken is heel belangrijk. Zeker in deze tijd dat de overheid meer van de sociale verantwoordelijkheid van burgers gaat vragen, hebben wij de mogelijkheid om onze achterban in te kunnen schakelen. Zo hebben we voorbeelden van een tweetal verpleegkundigen uit een van onze kerken, die zich als vrijwilliger hebben opgegeven om nachtzorg te bieden bij een klant thuis, zodat de mantelzorg een aantal nachten rust kon krijgen. Voor deze vorm van steun vanuit de kerkelijke gemeente ben ik heel dankbaar. Ook de zorg die kerken voor hun gemeenteleden hebben kan door HdS Zorg worden aangevuld, bijvoorbeeld als een mantelzorger plotseling wegvalt. De kerk is een netwerk dat ons kan inschakelen als dat nodig is. Onze identiteit en onze locale verbondenheid komen dan bij elkaar.

De medewerkers van HdS Zorg zijn door hun eigen achtergrond extra gevoelig voor signalen van klanten die over het geloof gaan en ze begrijpen waar vragen van klanten vandaan komen en kunnen dan ook soms extra zorg geven. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een dementerende man die op zijn ziekbed met een verzorgende een psalm kan zingen. Ondanks de dementie kon hij dat nog en onze verzorgende kent dat dan ook. Dat is toch mooi….

Aan de andere kant heeft HdS Zorg ook een nauwe band met Icare, een organisatie waar HdS Zorg sinds enkele jaren, onderdeel van uitmaakt. “Door de aansluiting bij Icare zijn nieuwe vormen van zorg mogelijk geworden. We kunnen onze klanten hierdoor ook specialistische zorg bieden. Dat is een vorm van zorg waar HdS Zorg zelf te klein voor is. Door de samenwerking met Icare is die zorg wel voor onze klanten beschikbaar en kunnen klanten, welke zorg ze ook nodig hebben, klant blijven bij HdS Zorg. Onze verhuizing van het Westerveldhuis naar de locatie aan het Kapteijnstraat heeft die samenwerking nog makkelijker gemaakt”.