zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


De identiteit herken je bijvoorbeeld in de teambijeenkomsten.

Afbeelding: EefjevanHellP1060426voorweb

 

“Ik werk al 21 jaar bij HdS Zorg en heb in die tijd natuurlijk veel veranderingen meegemaakt. Iets dat in al die tijd overeind is gebleven, is de eigen identiteit van de HdS. Ik ben heel blij met de sfeer die leeft bij HdS Zorg. Je kunt hier jezelf zijn en onderling is er sprake van herkenning en begrip. Je hoeft niet je levensovertuiging te verdedigen. Dat wil niet zeggen dat we bij HdS Zorg allemaal hetzelfde zijn, dat is niet zo. Er zijn veel verschillende kerkelijke achtergronden bij ons vertegenwoordigd.” Aan het woord is Eefje van Hell, teamleider Huishoudelijke hulp.

“De identiteit van HdS Zorg kun je heel goed zien in de teambijeenkomsten die wij als huishoudelijke afdeling 4x per jaar organiseren. Dat is het moment dat we allemaal bij elkaar komen en we beginnen die bijeenkomsten altijd met een moment van bezinning. Elke keer wordt dit door een andere collega voorbereid en zo kun je heel mooi die brede achterban van de HdS ook ervaren. De ene groep leest een stukje uit de Statenvertaling, de ander vertelt iets over hoe zij in het buitenland haar identiteit heeft ervaren. Een heel bijzonder moment was ook toen een collega een gedicht voorlas. Het gedicht ging erover hoe iemand de zorg die zij krijgt ervaart. Kortom, dit zijn bijeenkomsten dat we elkaar iets kunnen meegeven.”

Eefje is ook deelnemer aan de identiteitscommissie van de HdS Zorg, die de identiteitsavonden organiseert. “Het zijn heel inspirerende bijeenkomsten. Iedereen die belangstelling heeft wordt uitgenodigd en ook onze eigen medewerkers en Raad van Advies zijn er zoveel mogelijk bij. Het is een hele mooie gelegenheid om een onderwerp dat in de zorg actueel is, vanuit je eigen identiteit heel concreet in te kunnen vullen. Met de teambijeenkomsten en bezinningsavonden houden we onze identiteit actueel en kunnen klanten erop rekenen dat onze medewerkers die identiteit ook uitdragen. Daarnaast kiezen klanten ook voor de zorg van de HdS, omdat we een echt Barneveldse organisatie zijn en betrouwbaar. Niet al onze klanten hebben zelf een christelijke achtergrond. Dat weten we soms ook niet eens, want daar vragen we niet naar als een klant zich meldt. Alle klanten zijn welkom bij HdS Zorg“.