zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg

Samen

De mantelzorger is voor mij heel belangrijk. Een belangrijk deel van mijn werk is ook de ondersteuning van de mantelzorger. Een mantelzorger moet deze periode van afscheid nemen, kunnen volhouden. Erkenning geven van de last die mantelzorg heeft te dragen, is vaak al heel helpend. Het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Soms is het alleen luisteren wat je doet, wat al helpt. Mantelzorgers willen graag zoveel mogelijk de zorg voor hun naaste bieden en het is belangrijk dat ze begrijpen dat we zorg kunnen geven ter ondersteuning. Ik heb bijvoorbeeld een mantelzorger geleerd hoe hij de pompstand zelf kon bedienen. Als hij thuis was kon hij dat zelf doen en hoefden wij de rust in de familiekring niet te verstoren. Deze mantelzorger deed eigenlijk alles voor zijn vrouw en ook de kinderen waren nauw betrokken.

Palliatieve zorg is teamzorg door het wijkteam. Als specialistische verpleegkundige zorg nodig is, kunnen wij als centrale zorgverlener een verpleegtechnisch team in schakelen, maar het wijkteam heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de klant. We werken in de palliatieve zorg ook volgens de richtlijnen van het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Ik vind het natuurlijk het fijnst als we al vroegtijdig kunnen kennismaken met een klant en gelukkig merken we dat huisartsen onze zorg kennen en begrijpen dat het fijn is om kennis te maken, voordat bij het directe stervensproces alles in een stroomversnelling raakt. Zo had ik een klant uit Mozambique, die ik in contact bracht met een huisarts die in Afrika had gewerkt. Die twee hadden een echte klik en door dat contact met de huisarts, verwees die een patiënt aan ons door voor een vroege kennismaking. Daar ben ik dan heel dankbaar voor, omdat ik de cliënt leer kennen en in de palliatieve fase meer van betekenis kan zijn voor hem. Aansluiten. Dat is essentieel en hoe beter je een klant kent, hoe beter dat mogelijk is.

Afsluiting
Als wens heb ik dat er bij de afsluiting van de zorg ook gelegenheid komt voor nazorg aan de nabestaanden. Een overlijden heeft veel impact en een nabestaande komt na de periode van overlijden en een begrafenis of crematie dan in een fase terecht van kwetsbaarheid, waarin een nieuwe balans gevonden moet worden. Door de huidige regelgeving is er eigenlijk geen ruimte om na de periode die je gezamenlijk hebt beleefd en waarin je heel nauw tot elkaar bent gekomen, om vanuit die warmte te ondersteunen bij het vinden van die nieuwe balans. Het kwaliteitskader noemt de periode van rouw nadrukkelijk, dus ik hoop dat daar in de regelgeving ook ruimte voor kan komen.