Zoeken

Klantondersteuning

De klantondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

Klantondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een klantondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De klantondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Ondersteuning bij herindicatie. U kunt hulp krijgen bij het aanvragen van de herindicatie.

Waar kunt u terecht?

U kunt zelf kiezen van wie u klantondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Menzis klanten vinden hier meer informatie.

Zilveren Kruis klanten verwijzen we graag naar WlzCliëntondersteuning (regio's Zwolle, Drenthe, Flevoland, Apeldoorn/Zutphen e.o. en Utrecht).

Voor klantondersteuning kunt u ook terecht bij stichting MEE.