Zoeken

Palliatieve zorg

Heeft u net te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent? Dat is een grote schok voor u en de mensen om u heen. U heeft waarschijnlijk veel vragen. Wie zorgt er voor mij? Hoe moet het nu verder? Moet ik naar het ziekenhuis of kan ik ook thuis blijven om te laatste weken of dagen van mijn leven door te brengen. De palliatief verpleegkundige van HdS Zorg kan bij u thuis komen en helpt u graag bij het vinden van antwoorden op uw vragen.

Palliatieve zorg is niet alleen bedoeld voor mensen die uitbehandeld zijn bij kanker. Er zijn uiteraard veel meer mogelijkheden waardoor u ongeneeslijk ziek bent. Ook bij bijvoorbeeld COPD, hartfalen en dementie, helpen we u en uw familie op weg.

De palliatief verpleegkundige van HdS Zorg begeleidt patiënten in de terminale levensfase. Ze levert een belangrijke bijdrage in de behandeling van klachten door het geven van advies en begeleiding en door het bieden van steunende gesprekken. U kunt problemen ervaren zoals pijn en misselijkheid, maar ook angst of depressie. Een naderend levenseinde kan bovendien veel vragen oproepen, ook over zingeving.

Binnen de palliatieve zorg is het behandelen van uw klachten belangrijker dan het bestrijden van uw ziekte. Palliatieve zorg is erop gericht dat de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven behouden. Dit proberen we te bereiken door:

• de last van symptomen als pijn, misselijkheid, angst etc. te verminderen
• emotionele/psychische steun  
• ondersteuning op het gebied van zingeving en geloof
• hulp bij het afscheid nemen van uw dierbaren

Bij al deze dingen staan de wensen van u en uw naasten centraal. "Palliatief " is afgeleid van het woord "pallium" wat mantel betekent. Wij proberen de zorg zo te verlenen dat u deze ervaart als een beschermende mantel.

Naast dat u en uw wensen centraal staan in de zorgverlening, werken wij ook nauw samen met andere mensen die bij uw situatie betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, de specialisten uit het ziekenhuis, vrijwilligers, familie, vrienden, buren (mantelzorgers). Door een optimale samenwerking te creëren kan er aan uw wensen en vragen gevolg gegeven worden. Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn speciaal opgeleid om in palliatieve situaties optimale zorg te verlenen.

Ook uw naaste omgeving en de mensen die u verzorgen kunnen hulp krijgen. Met praktische hulp en emotionele ondersteuning helpen we hen om de thuiszorg zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

HdS Zorg neemt, samen andere organisaties, deel aan het netwerk palliatieve zorg in de regio. http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/geldersevallei/Home.aspx

Contact
U kunt bij vragen contact opnemen met (0342) 40 56 03 (kantooruren) of mail naar wijkverpleging@hdszorg.nl

Contactpersoon palliatieve zorg:
Els van der Wekken MSc, wijkverpleegkundige en gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg.

Els van der Wekken