Zoeken

Psychogeriatrische zorg (zorg voor mensen met dementie)

Deze zorg wordt geboden aan ouderen met een psychogeriatrische stoornis zoals dementie. Hierbij wordt gekozen voor een benadering die aansluit bij de belevingswereld van de client. De HdS heeft in alle teams verzorgenden die gespecialiseerd zijn in het verlenen van PGzorg. Deze medewerkers hebben een speciale PGopleiding gevolgd. De zorg die wordt verleend betreft het in- uit bed helpen, wassen/ douchen, aan-/ en uitkleden, hulp bij verzorgen van maaltijden. Ook wordt er individuele begeleiding geboden.

Dagbehandeling
Een ander voorbeeld van PG zorg is de aanvulling ‘dagbehandeling’. De dagbehandeling helpt de ouderen bij het invullen van de dag en biedt structuur. Met de PG zorg is de wens op thuis te kunnen blijven wonen ook voor mensen met een psychogeriatrische stoornis vaak te realiseren. Daarnaast ontlast de PG zorg de mantelzorg Dagbehandeling

Casemanagers

De zorg bij dementie kan ingewikkeld zijn. In de fase waarin het duidelijk wordt dat er sprake is van dementie, spelen onzekerheid, verdriet en onmacht een grote rol. Er komen vragen boven: moet ik naar een verpleeghuis? Of kan ik ook thuis blijven wonen? Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving is het belangrijk dat cliënt en mantelzorger een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben tijdens de hele periode van ziekte.

Casemanagers Dementie
Naast zeer ervaren thuiszorgmedewerkers beschikt HdS Zorg over deskundige casemanagers dementie: dit zijn ervaren verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden, verzorgen en verplegen van ouderen met dementie. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers.

De casemanager dementie zorgt dat de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.  De casemanager ondersteunt, geeft advies en begeleiding op het gebied van:

  • de ziekte
  • problemen of aandoeningen die met dementie samenhangen;
  • medicatie en therapie;
  • het regelen van zorg en ondersteuning;
  • omgaan met verdriet en verlies;
  • ondersteuning van de mantelzorger(s).

U kunt bij ons terecht
Dementie is een grillige ziekte, waarbij onbegrip, verdriet en overbelasting kan optreden bij de mantelzorger. Zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger is het een moeilijk de ziekte te accepteren. Er komt veel op u af: de gedrags- en karakterveranderingen, de lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Maar het is ook lastig, omdat de ziekte nog vaak moeilijk bespreekbaar is. Een persoonlijke begeleider geeft emotionele en praktische begeleiding, heeft kennis van de zorg- en hulpmogelijkheden en onderhoudt nauwe contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.

Voor wie? 
Heeft u of degene voor wie u zorgt dementie en heeft u behoefte aan advies en ondersteuning? De casemanager helpt vanaf het eerste vermoeden van dementie of diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis.

Direct contact
Julia Reitsema: 06 82 53 08 02 of j.reitsema@hdszorg.nl 
Alieke Witsel: 06 83 15 11 06 of a.witsel@hdszorg.nl 

Of bel met HdS Zorg via (0342) 40 56 03 (tijdens kantoortijden).
U krijgt dan iemand aan de telefoon die zorgt dat u binnen 24 uur wordt teruggebeld. 

Kosten
Aan de hulp van de casemanager dementie zijn voor u als zorgvrager geen kosten verbonden.

HdS Zorg werkt samen met andere organisaties in de Ketenzorg dementie Barneveld zoals de huisartsen, de dagopvang en dagbehandeling, EDOMAH ergotherapeut, fysiotherapeuten, de geheugenpoli’s, de GGZ, verpleeghuizen, Alzheimer Salon en Welzijn Barneveld.

Meer informatie
http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/zorgen-voor-iemand-met-dementie.aspx