Zoeken

HdS team Zuid

Ons team is een warm en enthousiast team en bestaat uit diverse verpleegkundigen, en (IG ) verzorgenden. We willen graag met respect en liefde met onze cliënten omgaan. Ieder mens is uniek met unieke kenmerken en daarbij ook unieke wensen. Wij houden daar rekening mee en denken en helpen mee om dat unieke persoonlijke stukje te koesteren. Onze benadering is respectvol, ongeacht religieuze achtergrond, levensstijl en persoonlijke wensen.

Om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is er naast aanpassingen thuis en het aanschaffen van hulpmiddelen, ook deskundige hulp nodig: zo nodig 24 uur per dag. Dit vraagt veel van partners, kinderen of andere mantelzorgers.

Wij als teamleden willen u graag ondersteunen in deskundige en praktische zorg. We geven (aanvullend) hulp bij lichamelijke verzorging, verpleging en complexe verpleegkundig technische zorg. In ons team werken diverse collega’s die speciaal getraind zijn om met mensen met dementie om te gaan en hen te ondersteunen in zelfredzaamheid. We werken met inzet van vaste collega’s, passende benadering en aandacht voor wat past binnen het proces van cognitieve achteruitgang. Daarbij besteden we ook aandacht aan de mantelzorger.

Ons streven is met een klein team brede zorg te verlenen namelijk van kortdurende zorg tot volledig herstel. Als herstel niet meer mogelijk is, verlenen we zorg tot het levenseinde. We kunnen dag en nacht zorg bieden. Daarnaast verzorgen ook professionele opvolging van alarmeringen die eventueel via de verzekering geregeld kan worden.

Woont u in Barneveld, de Glind, Kootwijkerbroek, Kootwijk of Stroe en heeft u een zorgvraag op welk gebied dan ook, aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een (oriënterend) gesprek.

HdS team Zuid is bereikbaar via (0342) 40 56 16.

V&V_HdS_Barneveld Zuid team 1
V&V_HdS_Barneveld Noord
HdS Barneveld Zuid