Zoeken

Schade aan uw eigendommen

Onze medewerkers gaan voorzichtig met uw spullen om. Maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. HdS Zorg heeft hiervoor een WA verzekering. Als er schade is ontstaan, meldt de medewerker dit aan HdS Zorg. U ontvangt dan een schadeformulier waarop u de schade kunt rapporteren. Een schadevergoeding wordt toegekend op basis van de dagwaarde van het beschadigde product. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met HdS Zorg.