Zoeken

Samenwerking met Icare en Espria

Missie en Visie
Sinds 1 januari 2020 is Stichting HdS Zorg gefuseerd met Stichting Icare. HdS Zorg is een bedrijfsonderdeel van de Icare organisatie, waarbij de christelijke identiteit van HdS Zorg is gewaarborgd door het identiteitsstatuut. De doelstelling van Icare is om mensen die dat nodig hebben zorg te bieden en op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van leven. Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken, zoals zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is de reden dat Icare dag en nacht zorg biedt, een breed aanbod aan zorgdiensten heeft en kiest voor vakkundige medewerkers. Icare werkt in de wijk nauw samen met alle organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Icare is onderdeel van Espria.
Espria is een netwerk van zorgorganisaties. Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maken we de zorg elke dag iets beter. We zijn vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland. We zoeken onderling en met anderen naar verbinding, om te kijken waar we kwaliteit van leven voor mensen kunnen verbeteren en hoe we ons kunnen onderscheiden als werkgever.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als klant van HdS Zorg. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Icare. Het belang van de klanten van Icare staat altijd voorop. Daarom wil de Cliëntenraad een goede afstemming stimuleren van de zorg- en dienstverlening van HdS Zorg op uw wensen en eisen. De Cliëntenraad let op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Icare biedt.
De Cliëntenraad van Icare heeft de mogelijkheid de belangen van klanten naar voren te brengen in het overleg met de organisatie. De organisatie is bovendien verplicht om, alvorens nieuw beleid vast te stellen, de cliëntenraad hierover om advies te vragen. De Cliëntenraad kan de organisatie, gevraagd en ongevraagd, adviseren.
Regelmatig wordt zowel op regionaal als op landelijk niveau onderzoek verricht onder onze klanten die zorg ontvangen. Zo krijgt de Cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@icare.nl

Afbeelding: hkz_logo

Zorg met kwaliteitskeurmerk

Icare is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Dit certificaat geeft aan dat Icare voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Dat betekent onder andere dat:

  • De klant centraal staat
  • De klant tijdig en helder geïnformeerd wordt over de zorgverlening
  • Icare duidelijke afspraken maakt met de klant
  • Deze afspraken vastgelegd worden in een zorgplan
  • De zorgverlening regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt Icare jaarlijks gecontroleerd door een externe, onafhankelijke organisatie.

Leveringsvoorwaarden

Voor thuiszorg gelden leveringsvoorwaarden. Deze zijn nodig om u op een verantwoorde manier zorg te kunnen leveren en ter bescherming van onze medewerkers. Onderdelen van de leveringsvoorwaarden zijn onder meer de indicatiestelling, eigen bijdrage en schaderegeling. De leveringsvoorwaarden van Icare vindt u hier.

Respect en gelijkwaardigheid

Welke zorg u ook krijgt, ons doel is om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij zijn kennis en ervaring van onze medewerkers natuurlijk erg belangrijk, maar niet het enige. In ons beleid staan respect en gelijkwaardigheid voorop. Onze medewerkers hebben respect voor uw mening en leefwijze. Ze gaan op een gelijkwaardige manier met u om.

Gezond en veilig werken

Icare wil naast een goede zorgverlener, een verantwoordelijk werkgever zijn. In de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbo-wet) is vastgelegd dat de werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie. Dit betekent veilig werkmateriaal en een gezonde werkomgeving. Een hoog-laagbed is verplicht als u op bed verpleegd wordt, en een tillift als regelmatig tillen nodig is. Onze medewerkers mogen weigeren met gevaarlijk of ondeugdelijk materiaal om te gaan. Als de werkomstandigheden zodanig zijn dat onze medewerker de taken niet verantwoord kan uitvoeren, bespreekt zij dit met u. Wanneer de situatie onveranderd blijft, kan Stichting Icare besluiten bepaalde taken niet uit te voeren of de zorg te beëindigen. Dit geldt ook in het geval van ongewenste intimiteiten (seksueel getinte opmerkingen of handelingen), discriminatie, agressie of ander ontoelaatbaar gedrag tegenover de medewerkers van Stichting Icare en HdS Zorg.

Meer weten over Icare? Kijk op www.icare.nl