Zoeken
Afbeelding: Coronavirus (VRIJ pixabay)

Update maatregelen Coronavirus - 17 maart

17-3-2020

Sinds zondagavond 15 maart zijn de maatregelen door de overheid verder aangescherpt. We houden de situatie voortdurend nauwlettend in de gaten, volgen de richtlijnen van het RIVM, staan in nauw contact met de GGD en omliggende zorginstellingen en laten ons adviseren door een infectiepreventiedeskundige.

In deze update informeren wij u over de laatste maatregelen.

Thuiszorg en thuisbegeleiding

Al onze klanten, of dat nu gaat over wijkverpleging, thuisbegeleiding, klanten die op een locatie revalideren of wonen, vragen wij – net als de overheid - uitdrukkelijk om hun sociale contacten te beperken, om te voorkomen dat ze in contact komen met bezoekers die klachten hebben.

Aan klanten die zelf klachten hebben zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn koorts, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met het zorgteam, zodat de zorgmedewerkers als dat wenselijk is, passende maatregelen kunnen nemen.

Met elkaar is het onze opdracht om het virus te bestrijden en om alles eraan te doen dat we onze klanten, bewoners én zorgverleners tegen het virus beschermen. Alleen als we voldoende veiligheid in acht nemen, kunnen voldoende zorgmedewerkers beschikbaar blijven om zorg te bieden en daarvoor hebben we ook de medewerking van onze klanten nodig.

De overige maatregelen die eerder zijn genomen, blijven tot tenminste 6 april van kracht.

Wat kunt u zelf doen?

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg. Was daarna uw handen.
  • Schud geen handen en houd gepaste afstand.
  • Kijk op de website van het RIVM voor actuele informatie.

Of bel het landelijke informatienummer 0800 – 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.